Budowa boiska

Sygnatura: 61/15/06/2018

Data publikacji:

15 czerwca 2018 r.

Data aktualizacji:

02 lipca 2018 r.

Koniec terminu składania ofert:

Aktualizacja: 10 lipca 2018 r.

Termin realizacji zamówienia:

Aktualizacja: 01 paździenika 2018 r.

Wynik postępowania:

ZO_Boisko_Jasienica_-_rozstrzygnięcie.pdf

Zamawiający:

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Anny w Jasienicy

Opis zadania:

Przedmiotem niniejszego zamówienia pn.: "Budowa boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jasienica" są roboty budowlane polegające na budowie boiska rekreacyjnego (boiska ze sztuczną nawierzchnią) wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą: instalację oświetleniową, monitoring, drenaż, ogrodzenie, kanalizację opadową wraz z odprowadzeniem do dołów chłonnych oraz układ komunikacyjny.

Kryteria:

Kryterium  Waga
 Najniższa cena 60
 Okres gwarancji 40
   

Warunki udziału:

Szczegóły w ZO.

Odrzucenie oferty:

Szczegóły w ZO.

Dodatkowe informacje:

Dostępne w załącznikach.

Załączniki:

ZO_Boisko_Jasienica.pdf

ZO_Boisko_Jasienica_-_aktualizacja_20180702.pdf

ZO_Boisko_Jasienica_Umowa.pdf

ZO_Boisko_Jasienica_załączniki.docx

Przedmiar_robót.pdf

Boisko Jasienica.zip

Odpowiedzi na pytania:

1.Pytanie_i_odpowiedź.pdf

Miejsce składania ofert:

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Anny w Jasienicy

Jasienica 286

32-400 Myślenice

Gmina: Myślenice

Powiat: myślenicki

Województwo: małopolskie