• Szopka
  • Exterior

Koronawirus

Uwaga! W związku z pandemią koronawirusa rząd wprowadził zasady bezpieczeństwa.

W szczególności dotyczą one uroczystości religijnych:

Ograniczenia dotyczące ilości wiernych biorących udział we mszy św.:

 • limit obłożenia wynosi 30%;

 • limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 pod warunkiem okazania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu;

 • wewnątrz i na zewnątrz należy zachować 1,5 m odległości między uczestnikami;

 • wszyscy uczestnicy wewnatrz kościoła podlegają obowiązkowi zakrywania ust i nosa z wyłączeniem osób sprawujących kult;

 • osoby, które nie podporządkują się temu nakazowi mogą zostać ukarane mandatem podczas kontroli, która może zostać przeprowadzona przez funkcjonariuszy policji lub straży miejskiej.

Prosimy o przekazanie tej informacji osobom starszym w rodzinie i sąsiedztwie.

Łączmy się duchowo w modlitwie, w zjednoczeniu ze wspólnotą i bądźmy duchowo razem w tych trudnych chwilach. 

Niech Bóg ma nas w swojej opiece a Św. Anna wstawia się za nami.

 

Msze Święte

Niedziele i święta  8:00, 10:30 i 15:30 
Dni powszednie 
 poniedziałki  17:00
 wtorki    7:00
 środy  17:00
 czwartki    7:00
 piątki  17:00
 soboty    7:00
   

Święta Anno

Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała,
Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała,
Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała,
Abyś podróżujących od wypadków zachowała,
Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała,
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła,

- wysłuchaj nas Święta Anno.

Ogłoszenia