Koronawirus

Uwaga! W związku z pandemią koronawirusa rząd wprowadził zasady bezpieczeństwa.

W szczególności dotyczą one uroczystości religijnych:

Ograniczenia dotyczące ilości wiernych biorących udział we mszy św.:

  • limit obłożenia wynosi 30%.
  • limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 pod warunkiem okazania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu;
  • wewnątrz i na zewnątrz należy zachować 1,5 m odległości między uczestnikami;
  • wszyscy uczestnicy wewnątrze kościoła podlegają obowiązkowi zakrywania ust i nosa z wyłączeniem osób sprawujących kult;
  • osoby, które nie podporządkują się temu nakazowi mogą zostać ukarane mandatem podczas kontroli, która może zostać przeprowadzona przez funkcjonariuszy policji lub straży miejskiej.

Prosimy o przekazanie tej informacji osobom starszym w rodzinie i sąsiedztwie.

Łączmy się duchowo w modlitwie, w zjednoczeniu ze wspólnotą i bądźmy duchowo razem w tych trudnych chwilach. 

Niech Bóg ma nas w swojej opiece a Św. Anna wstawia się za nami.